Kapitel 1, Mål

Sæt et mål og tag kontrol over din privatøkonomi

Uden et konkret mål kan det være svært at tage kontrol over din privatøkonomi. Selvom du ikke har et mål, kan du selvfølgelig godt spare op hvis din selvdisciplin er til det, men hvornår stopper opsparingen så? Du risikerer at hele dit liv bliver en opsparing og du aldrig når at nyde godt af den. Det er dog et fåtal for hvem dette er tilfældet. For de fleste, er det en udfordring at styre og planlægge deres økonomi uden et konkret mål. Beslutninger bliver truffet i momentet og dine impulser styrer din økonomi fremfor din fornuft.

Definer dit mål

Du kan definere dit mål på mange måder, men gør dig selv tjenesten at tænk godt over hvad du gerne vil opnå med dit liv og hvor du ser dig selv 5, 10 eller 20 år ud i fremtiden. Der er som sådan ikke noget rigtigt eller forkert mål. Måske vil du gerne gå på pension når du er 40, måske vil gerne rejse fuld tid, kun arbejde 20 timer i ugen, bo i et stort hus og have en lækker bil, bruge halvdelen af året på frivilligt arbejde - you get the point.

Det er kun dig selv der kan definere dit mål, men det er essentielt at have det veldefineret, før du kan lægge en plan og strategi for, hvordan du opnår dit mål. Når du har defineret dit mål, kan du planlægge din økonomi efter det og regne på hvordan og hvornår det opnås.

Denne tilgang gælder ikke kun for dit overordnede mål, men er også brugbar for mindre mål. Sparer du fx op til udbetalingen på en lejlighed eller en drømmeferie, så kan du meget nemmere planlægge, hvad der skal til, når du har gjort målet konkret og regnet på det.

Opdel dit mål i delmål

Dit overordnede mål er ofte komplekst og afhænger af mange forskellige ting. Derfor er det gavnligt at dele det op i mindre delmål, og derefter lægge en plan for hver af disse. Mindre mål er nemmere at håndtere og er mere overskuelige. Det gør det nemmere for dig at lægge en plan for målet og ikke mindst følge planen efter den er lagt.

Oplever du, at det er svært at holde dig til den plan du har lagt, kan det være en hjælp at skrive dit mål ned og dele det med venner og familie. På den måde forpligter du dig selv til målet, og andre kan støtte dig i processen.

Resumé

  • Definer et mål for hvor du ser dig selv i fremtiden
  • Opdel dit mål i delmål, der er nemmere at håndtere
  • Gør dine mål konkrete og definer hvad de kræver
  • Læg en plan for hvordan og hvornår dine mål opnås